Börsbolag måste tala till hjärtat menar uppstickarna

April 25, 2019

Text: Anna Nilsson

Vi har gjort en intervju med Cornelia Gustafzon som är en av grundarna till Cornelia Invest.

Hon har en lång erfarenhet från finansbranschen både inom aktiehandel och finansiell rådgivning.

Varför pratar ni om emotionella investeringar?

Cornelia:
– Många letar efter värderingsstyrda investeringar som är ansvarstagande, hållbara, etiska och jämställda och här gäller det för bolagen att positionera sig för att attrahera fler nya aktieägare. Om bolaget trampar snett och gör något som inte stämmer överens med våra värderingar så är risken stor att man tappar aktieägarnas förtroende.

Ska man verkligen låta känslorna styra sina investeringar?

Cornelia:
– Haha nej inte styra men vi tar beslut med både hjärnan och hjärtat. Ett exempel kan vara när man köper en sportbil så går man mer på vad ögonen och hjärtat vill ha än vad som kanske är mest ekonomiskt eller praktiskt. För vissa är status, trend, lyx och innovation viktigast medan för andra är så är det säkerhet, kvalitet och trygghet. I våra investeringar så vill vi tjäna pengar och få avkastning men inte på bekostnad av våra värderingar. Etiskt, moraliskt, ekologiskt och klimatsmart m.m. kan väga tungt i beslutsprocessen

Är vi rationella på börsen?

Cornelia:
– Nej, det är mycket psykologi och flockbeteende. Många köper hellre en aktie som redan gått upp mycket än att läsa på för att hitta en bortglömd oslipad diamant och ha lite tålamod. Sociala medier har blivit en viktig källa till information för att få hjälp att tolka informationen från bolagen. Aktieägare har ofta varken tid, intresse eller kunskap att läsa avancerade analyser eller kryptiska pm

Vad är utmaningarna för börsbolagen?

Cornelia:
– Många bolag kämpar med finansieringsfrågor och en låg handel i aktien vilket gör aktiekursen lätt att påverka och manipulera. Vi har sett många fall då otydlig kommunikation eller bristfällig information har lett till förtroendekris, misstro, feltolkningar, ryktesspridning och kursmanipulation. Många bolagsstämmor och investerarträffar är på dagtid då folk jobbar och språket gör att många inte förstår eller känner att de passar in i sammanhanget

Vad kan bolagen göra bättre?

Cornelia:
– Se över sin kommunikation och arbeta mer digitalt för att bygga identitet, närvaro och engagemang hos aktieägarna. Det räcker inte med analyser och pressmeddelanden utan vi vill lära känna bolaget. Om vi tittar på USA så är företrädare för bolagen ofta med i personliga intervjuer i alla möjliga sammanhang, det leder till att fler lär känna och får en emotionell koppling till bolaget. Gör man detta rätt så kan det leda till ett större förtroende och förväntan på bolaget vilket även kan återspeglas i bolagsvärdet och aktiekursen. Det här är är vad vi menar med emotionella bolagsvärden och här ligger vi i Sverige långt efter andra länder. Rörligt, live, transparent och personligt är det som folk förväntar sig idag

Vad gör ni konkret för att hjälpa bolagen?

Cornelia:
– Vi har tagit fram en modell och en tydlig process för att hjälpa bolagen att ta fram sin historia och skapa relevant innehåll. Ofta måste man göra en förflyttning i hur bolaget uppfattas så det överensstämmer bättre med hur bolagen ser på sig själva. Vi har egna mediekanaler där bolag kan kommunicera direkt med investerarna i personliga intervjuer, reportage och artiklar. I vår företagsgrupp ingår även Cornelia Pr & kommunikationsbyrå och designbyrån Cornelia Agency

Om Cornelia Invest

Cornelia Invest är ett investmentbolag och konsultbyrå som drivs av ett rutinerat team från olika branscher. Cornelia Invest hjälper börsbolag att bygga bolagsvärde, få tillgång till kapital och likviditet i aktien. Visionen är bli det självklara valet för börsbolag som vill bygga emotionella bolagsvärden

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up