Betalt samarbete

Izafe vill skapa tryggare arbetsplatser

February 6, 2019
C Talk med CEO Anders Segerström, Izafe

( click to play )

Många känner sig otrygga på sina arbetsplatser vilket lett till att fler företag efterfrågar effektiva larmlösningar för sina anställda. Till följd av det har Izafe sett en kraftig efterfrågan på sin digitaliserade larmhantering främst från kommuner och privata företag.

“Vår molnlösning och tillhörande säkerhetsapp uppskattas eftersom den digitaliserar hela larmhanteringen och förenklar vardagen för kundernas personal. Vi har en effektiv säljorganisation med etablerade kundrelationer som både förenklar och påskyndar processen att få ut Medirätts produkt Dosell på marknaden. Den senaste årets vunna affärer visar att vi arbetar rätt och har ett erbjudande som ligger helt rätt i tiden,” berättar Izafe VD Anders Segerström i intervjun.

Bolaget

Izafe är ett dotterbolag till Medirätt AB och grundades år 2008 av Göran Sjönell och Sten Röing. Bolaget är noterat Nasdaq First North Premier och har siktet inställt på att byta till huvudlistan, Nasdaq Small Cap under 2019.

Produkten

Systemet Dosell på abonnemang ingår en CE-märkt apparat, en applikation och en molntjänst som distribuerar larmet som går ut om personen inte tar sin medicin i tid. Izafe AB har en molnlösning som digitaliserar hela larmhanteringen och länkar samman apparater med larmhändelse som dosellen, personlarm, trygghetslarm och fallarm för äldre men kan även kopplas till helt andra applikationer. Molnlösningen förenklar vardagen för kunderna eftersom alla larmhändelser kopplas till mobiltelefonen och nyckelknippan som personalen ändå bär med sig.

Försäljning

Genom förvärvet av Izafe AB (fd Sensec Personlig Säkerhet AB) som har kontrakt med ca 90 kommuner och har erfarenhet om offentlig upphandling vilket kommer snabba på processen att få ut Dosellen på marknaden. Izafe har en säljorganisation med 12 anställda och kommer under året att behöva förstärka organisationen ytterligare med 7-8 personer.

Kunderna

Izafe har avtal med ca 90 kommuner och nu vunnit affärer med bland annat Filmstaden/SF, SVT, ÅF, Ambea, Humana och Stockholmshem. Samt större samarbeten med SOS, Nokas och Stanley.

Potentialen

Dosanvändningen stiger över hela världen eftersom det är ett säkert sätt att distribuera medicin. Marknadspotentialen för Medirätt i Sverige är ca 300 000 personer som dagligen tar medicin och skulle vara i behov av produkten Dosell. Izafe AB har en flexibel molnlösning och säkerhetsapp för effektiv larmhantering. Den snabba utvecklingen med Internet of Things möjliggör att fler produkter och applikationer kan integreras in i Izafes molnlösning.

Kursen

Noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn MEDR B och handlas till kursen 5,57 kr (20190211)

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up