Betalt samarbete

Milstolpar uppnådda nu tar Neurovive in 124 miljoner kr

January 18, 2019
C Talk med CEO Erik Kinnman, Neurovive

(Subtitle in English)

Nu när kursen är så låg har vd Erik Kinnman passat på att köpa aktier. ”Vi har en mycket lägre värdering än liknande bolag,” berättar han i en ny intervju. ”Vår styrka är att vi har ett erfaret team som framgångsrikt gjort denna resa flera gånger tidigare.

Till skillnad från många andra så har vi en bred produktportfölj på en miljardmarknad. Med projekt som går enligt plan. Därför tar vi nu in kapital för att kunna fortsätta våra kliniska studier.”

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. I produktporföljen finns projekt i olika fas; NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och KL1333 i klinisk fas I för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år.

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Läs mer och teckna här

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up