Spectracure ohotade på en miljardmarknad

December 16, 2018
C Talk med CEO Masoud Khayyami, Spectracure

( click to play )

Spectracure har efter en övertecknad emission säkrat kassan och även bytt handelsplats till Nasdaq First North. I intervjun redogörs för hur kapitalet från emissionen ska användas, potential och triggers i närtid samt bolagets strategi för att slå sig in på en miljardmarknad.

Bolaget

Spectracure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel

Produkten

Spectracures har en stark patentportfölj med egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy

Klinisk Fas 1

I augusti 2017 behandlades den tredje patienten i studien, vilken var den första som behandlades med en hög läkemedelsdos. Magnetkamerabilder (MR) tagna efter behandlingen indikerade att tumören slagits ut. Patienten har sedan följts med regelbundna undersökningar och tester under ett år. Vid den sista undersökningen togs ett vävnadsprov för analys. Vävnadsprovet (biopsi) har visat att ingen kvarvarande cancer kunde påvisas

Potentialen

Bolaget fokuserar initialt på att ta marknaden med återfall av prostatacancer: Globalt sett drabbas ca 600 000 män årligen och 30 % av dessa utvecklar nya cancer inom 2-5 år, dvs 60 000 patienter. Varje behandling kostar ca 35000 euro per behandling och motsvarar en marknad på ca 22 miljarder kronor bara inom behandlingen för återfall av prostatacancer. I nästa steg kan ytterligare 400 000 patienter med prostatacancer vara aktuella för Spectracures behandlingsmodell. Andra tänkbara tillämpningsområden är bröstcancer, bukspottscancer, njurcancer och cancer i huvud- och halsområdet

Kursen

Noterat på Nasdaq First North, kortnamn SPEC och handlas till kursen 7,57 SEK (20181214)

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up