Betalt samarbete

Nytt godkännande för Neurovive

Maj 29, 2019
Deep Talk med Matilda Hugerth, Neurovive

(Subtitle in English)

Neurovive har en pågående studie i Leeds som Matilda precis besökt och hon är mycket positiv till hur arbetet fortlöper där.

“Innovativa lösningar, ett globalt nätverk och strategiska samarbeten” är det viktigaste för ett litet bolag med begränsade resurser, berättar Matilda Hugerth som är chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor på Neurovive

I intervjun berättar Matilda om hur deras kliniska studier går till och hur man genom smarta lösningar kan påskynda processen. Något som kanske är lite unikt är att de inte bara samarbetar med specialister, myndigheter och patientorganisationer utan även med deras konkurrenter för att snabbare kunna hitta en lösning för patienterna

Bolaget

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. I produktportföljen finns projekt i olika fas; NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och KL1333 i klinisk fas I för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också utvecklingsprojekt mot mitokondriell medicin

Potentialen

NeuroVive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Läs mer och teckna här

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up