Nasdaq lanserar ny plattform Sme Growth Market

August 28, 2019
Ir Talk with Adam Kostyál, Nasdaq

( click to play )

Nasdaq First North får Sme Growth Market-status den 1 september 2019. SME Growth Markets är en ny typ av handelsplattform som lanserades i EU i samband med att MiFID II trädde i kraft förra året.

Förändringen berör aktiesegmenten på Nasdaq First North och First North Premier i Sverige, Finland och Danmark, som nu kommer kallas Nasdaq First North Growth Market.

First North är en av de mest aktiva marknadsplatserna i Europa, sett till antalet små och medelstora bolag. Den nya EU-statusen syftar till att stärka samarbetet över nationsgränserna och underlätta tillgången till kapital för bolagen, utan att äventyra investerarskyddet och marknadernas kvalitet.

På sikt kommer det även innebära fler förbättringar och administrativa lättnader för de mindre bolagen. Ett exempel på detta är det nya transfer-prospektet för bolag som vill ta sig från First North till huvudlistan.

– Vi vill behålla kvaliteten samtidigt som vi gärna ser att det ska finnas en proportionalitet mellan vilka regler som gäller större respektive mindre bolag. Det ska bli smidigare att vara noterad hos oss samtidigt som vi ska fortsätta tillgodose aktieägarnas och investerarnas behov, berättar Adam Kostyál i intervjun.

Om Adam Kostyál

Adam Kostyál är Senior Vice President för Nasdaqs noteringsverksamhet i Europa. Utöver Nasdaqs nordiska börser, där ca 800 företag är noterade, är Adam också ansvarig för omkring 120 europeiska företag som är noterade på Nasdaq Stock Market i USA.

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Global Investors VIP

Information om Nasdaq

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up