Sme Sweden ska förena börsbolag

March 18, 2019
Ir Talk with Björn Wallin, Sme Sweden

( click to play )

I den nystartade föreningen Sme Sweden ska noterade bolag hjälpa varandra. Initiativtagaren är Björn Wallin på Recall capital som hjälper börsbolag med finansiering och ökad likviditet. ”Vi såg att många kunder kämpade med samma utmaningar och då växte idén fram,” berättar Björn i intervjun.

Föreningen är för bolag under 1,2 miljarder i börsvärde, vilket motsvarar ca 2/3 av alla noterade bolag i Sverige. Den största utmaningen är den vikande handeln i främst små och medelstora börsbolag. ”För låg handel är ett stort problem som gör bolagen till enkla måltavlor för kursmanipulation och oegentligheter,” berättar Björn Wallin.

”En annan viktig fråga är hur vi löser finansieringsfrågan. Vi har många bolag på börsen som kommer behöva ta in kapital kommande åren och här måste bolagen börja hjälpa varandra men också få hjälp från alla olika aktörer i branschen att hitta hållbara och effektiva finansieringslösningar. Den här typen av frågor kommer föreningen att driva och tanken är att bolagen kommer kunna hjälpa varandra framåt.”

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Global Investors VIP

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up