Betalt samarbete

Neurovive intensifierar jakten på en partner

June 11, 2019
Live Talk with CEO Erik Kinnman, Neurovive

(Subtitle in English)

I takt med att Neurovive haft betydande framgångar i flera projekt har behovet att hitta internationella samarbetspartners ökat.

Bolaget deltog därför i förra veckan i det stora konventet ”Bio International” i Philadelphia. Konventet lockar ca 17 000 besökare från ett 70-tal länder och gör det till världens största inom bioteknik och läkemedel.

Vi fick en kort kommentar från Neurovives VD Erik Kinnman ”Vi är här för att möta potentiella partners som är intresserade av att vidareutveckla våra projekt tillsammans med oss. De projekt vi utvecklar för mitokondriell sjukdom väcker stort intresse. Vidare underlättar IND-godkännandet i USA av FDA för NeuroSTAT-projektet våra samtal med anslagsgivare och potentiella partners.” berättar Erik i intervjun.

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden, med eller utan partners. I produktportföljen finns projekt i olika fas; KL1333 i klinisk fas I för medfödd mitokondriell sjukdom och NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada. Forskningsportföljen omfattar också utvecklingsprojekt inom mitokondriell medicin

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Läs mer och teckna här

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up