Betalt samarbete

Neurovive kommenterar första halvåret

August 26, 2019
Live Talk with CEO Erik Kinnman, Neurovive

(Subtitle in English)

Neurovive VD Erik Kinnman summerar första halvåret och förtydligar den senaste kvartalsrapporten. “Alla projekt går väldigt bra och vi kommer hålla ett fortsatt högt tempo under hösten”

I intervjun besvarar Erik de vanligaste frågorna från aktieägarna och ger en uppdatering kring följande:

1

Projekten KL1333, NVP015, NV354, NASH-projekten och Neurostat

2

Vad Fast Track-statusen innebär för Neurostat projektet

3

FDA´s godkännande av Neurovives IND-ansökan

4

Affärsutveckling kring projekt och partnerskap

5

Höstens investerarträffar och kapitalmarknadsdagar

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden, med eller utan partners. I produktportföljen finns projekt i olika fas; KL1333 i klinisk fas I för medfödd mitokondriell sjukdom och NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada. Forskningsportföljen omfattar också utvecklingsprojekt inom mitokondriell medicin

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Läs mer och teckna här

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up