Betalt samarbete

Neurovive talar på konferens för världsexpertisen

July 4, 2019
Live Talk with
CMO & Vice President Preclinical and Clinical Development, Neurovive

(Subtitle in English)

Neurovive ligger i framkant i sin forskning med helt nya behandlingsstrategier som väcker stort intresse hos den ledande expertisen inom mitokondriella sjukdomar.

Magnus Hansson från Neurovive var en av talarna på konferensen Mitochondrial Medicine 2019 i Washington som anordnas av patientorganisationen UMDF. Han presenterade deras forskning och utvecklingsprojekt inom mitokondriella sjukdomar.

– Det här är en viktig konferens för oss eftersom vi får möjlighet att dela med oss av vår expertis, prata med patienter och de experter som ska hjälpa oss att ta fram nya läkemedel. För många patienter och familjer är den här konferensen en av årets stora höjdpunkter, dels för att träffa varandra och dels för att lyssna och prata med oss experter som utvecklar läkemedel för dem, berättar Magnus Hansson i intervjun.

Bolaget

Neurovive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, 12 anställda och huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund, Sverige

Produkten

Neurovive utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden, med eller utan partners. I produktportföljen finns projekt i olika fas; KL1333 i klinisk fas I för medfödd mitokondriell sjukdom och NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada. Forskningsportföljen omfattar också utvecklingsprojekt inom mitokondriell medicin

Potentialen

Neurovive har en diversifierad projektportfölj som under 2018 visat på stor vetenskaplig styrka. Sammanlagt beräknas marknaden i Europa och USA för mitokondriella sjukdomar vara värd 9-15 miljarder kr per år

Försäljning

Ipsum Lorem

Aktien

Noterat på Nasdaq Stockholm, kortnamn NVP och tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market kortnamn OTC: NEVPF

Om Magnus Hansson

Doktorsexamen i experimentell hjärnforskning från Lunds universitet, Sverige och har författat mer än 30 vetenskapliga publikationer och 10 patentansökningar. Anställd i Neurovive sedan 2008 och har övergripande ansvar för företagets prekliniska och kliniska utvecklingsprogram.

Läs mer och teckna här

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up