Betalt samarbete

Terranet sluter fördelaktigt avtal med sina aktieägare

February 18, 2019
Live Talk med CEO Pär-Olof Johannesson, Terranet

( click to play )

Emission

27 feb - 13 mars 2019

Terranet ser en kraftigt växande efterfrågan från bilindustrin och genomför därför en fördelaktig bryggfinansiering som gynnar aktieägarna och minimerar utspädningen.

Aktieägarna i Terranet erbjuds 10 % i ränta på inlånat kapital och ger en teckningsrätt som kan lösas in 2 gånger per år kommande tre åren till en 25 % i rabatt på aktien. ”Vi genomför en bryggfinansiering eftersom vi vill ha med oss aktieägarna på resan och inte späda ut aktieägarna till denna låga kurs. Vi är kraftig undervärderade sett till andra liknande bolag och vi tror att står inför en uppvärdering därför avvaktar vi med att ta in ett större kapital,” säger Pär-Olof Johannesson i intervjun.

Bolaget

TerraNet startades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Terranet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Med fokus på affärsområdet: fordon till fordon. Terranets specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Produkten är en mjukvara som integreras i annan utrustning. Därför är strategiska samarbeten extra viktigt och Terranet har i nuläget avtal med företag som Qualcomm, Verizon, Waysure och Qubercomm.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT, artificiell intelligens har TerraNet en stor potential och är helt rätt positionerade med sin patenterade teknologi som nu är standard i branschen. Det finns stora möjligheter för bolag med spetskompetens att ta plats hos tillverkarna. Självkörande fordon kräver extremt avancerad teknologi och lämnar inget utrymme för obeprövade alternativ.

Kursen

Noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn TERRNT B och handlas till kursen 4,676 kr (20180215)

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up