Waysure i intervju om samarbetet med Terranet

December 14, 2018
Live Talk with CEO James Tidd, Waysure

( click to play )

Terranet och Waysure blir strategiska partners och gör en marknads joint venture inom aktiv fordonssäkerhet och självkörande bilar. Waysure är specialister inom absolutpositionering för automatiserad körning med kunder som Einride, Scania och Volvo. I intervjun berättar Waysures VD James Tidd om framtiden och hur de gemensamt ska ta sig an marknaden.

Bolaget

Waysure är ett Stockholmsbaserat forsknings- och konsultbolag med fokus inom GPS och absolutpositionering för t ex automatiserad körning. Terranet startades 2004 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley samt Taipei, Taiwan.

Produkten

Waysure
Har utvecklat en GNSS (Global Navigation Satellite System, t.ex. GPS) plattform med hög noggrannhet på centimeternivå med stöd för RTK (real-time kinematic) funktionalitet. Waysures algoritmer lämpar sig särskilt väl för tyngre fordon och de har också varit med i tidig fas och gjort åtskilliga tester med ledande lastbilstillverkare.

Terranets
Specialitet inom aktiv fordonssäkerhet är positionering genom att utnyttja radiobaserade sensorer, men även s.k relativ positionering. Kombinationen av absolut och relativ positionering reducerar effekten av felkällor i respektive system vilket ger förbättrad precision och robusthet.

Försäljning

Terranet och Waysure ska tillsammans utarbeta en go-to-market strategi och har idag gemensamma kunder och samarbetspartners såsom Einride, Ericsson, Qualcomm, Veoneer m.fl. James Tidd säger att företagen har mycket att vinna på att arbeta tillsammans och på så sätt kunna erbjuda helhetslösningar eftersom teknologierna kompletterar varandra. Bilindustrin består av stora företag som är svåra att slå sig in hos om man är ett litet bolag. Dessutom har både Terranet och Waysure redan etablerade affärsrelationer som kan nyttjas gemensamt.

Potentialen

Inom områdena självkörande bilar, IoT och connectivity har Terranet och Waysure en stor potential och är helt rätt positionerade med sina respektive patenterade teknologier, expertis och nätverk. Det finns stora möjligheter för bolag med spetskompetens att ta plats hos tillverkarna. Självkörande fordon kräver extremt avancerad teknologi och lämnar inget utrymme för obeprövade alternativ.

More information

If you want to know more about the company and receive up-to-date information on the companies being interviewed, contact us by email at info@corneliapr.com or by joining Facebook-group Cornelia News Network

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Scroll Up